CONCURS VaDeCurts
BASES DEL CONCURS  VaDeCurts 2018


I Concurs de Curtmetratges
de la Biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni


T'agradaria fer el teu propi curt? Ets el proper Spielberg? Si per les teves venes corre sang d'artista, director de cinema o guionista, demostra-ho!!

Participa al VaDeCurts 

i que tothom vegi el teu art

Objecte del concurs

El concurs VaDeCurts té com a objectiu promoure el curtmetratge com a mitjà d’expressió audiovisual i contribuir al seu reconeixement i difusió, alhora que cerca estimular la producció literària i audiovisual entre els joves així com oferir un espai a tots els nois i noies per poder mostrar i compartir les seves inquietuds creatives.

Forma

-Es tracta de presentar un curtmetratge d’un màxim de 15 minuts, original i inèdit.

-La temàtica és lliure, però hi ha una condició a complir: cal que en algun moment del curtmetratge aparegui una persona llegint un llibre.

-Cada realitzador podrà presentar un màxim de tres obres.

-S’admetran a concurs els curtmetratges de ficció o documental realitzats en qualsevol format audiovisual, inclosos vídeos enregistrats amb terminals mòbils. També s’admetran obres que incloguin algun component d’animació. No s’acceptaran curtmetratges musicals, publicitaris, comercials ni de caràcter turístic. Els participants garanteixen que són els autors originals de les obres que presenten. En el cas que aquestes obres continguin material de tercers (fonogràfic, audiovisual, literari o de qualsevol altre tipus), els participants garanteixen haver obtingut l’autorització d’aquests tercers titulars de drets per a la seva inclusió en les obres presentades. L’autor és l’únic responsable del curtmetratge, l’organització declina tota responsabilitat legal sobre el contingut. 

-Les obres s’han d’haver realitzat després de l’1 de gener de 2018.

-L’idioma de les pel·lícules ha de ser el català o el castellà, o bé qualsevol altre, sempre i quan es subtituli en alguna d’aquestes dues llengües.

-Les obres es poden haver rodat en qualsevol format, sempre que el format final sigui digital.

-No seran seleccionades les obres que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a un correcte visionat en el procés de selecció.

- No s’acceptaran vídeos amb imatges que siguin violentes, denigrants, vexatòries o insultants, o que per qualsevol motiu no justificat per la història puguin resultar de mal gust. L’organització es reserva el dret a no incorporar al concurs aquells curtmetratges que puguin atemptar contra els drets humans.

Participants

-Poden participar-hi totes les persones físiques d’entre 12 i 21 anys que tinguin carnet de biblioteca, visquin a qualsevol municipi del Baix Montseny i no es trobin compreses en cap de les prohibicions per contractar ni tinguin vincles familiars amb cap membre del jurat.

-La participació s’estableix segon les dues categories següents:

· A. de 12 a 15 anys

· B. de 16 a 21 anys 

Presentació


La presentació de les obres es podrà fer des del dimecres 25 de juliol a les 00:00 fins al divendres 3 d’agost a les 00:00.

Per a la presentació de la candidatura, el realitzador de l’obra pot enviar els treballs de dues maneres:


1. A través d’un enllaç privat (amb contrasenya, si s’escau) a l’adreça electrònica següent: b.st.celoni@diba.cat . En el cas que allotgeu el curtmetratge a Youtube l’haureu de compartir amb la biblioteca a través de l’usuari: bibstceloni@gmail.com. És requisit indispensable que s’enviï per correu electrònic a b.st.celoni@diba.cat , la fitxa d’inscripció que es troba al final d’aquestes bases, indicant a l’assumpte “Candidatura VaDeCurts”. També es pot presentar qualsevol altra documentació que es consideri d’interès.

2. Una còpia en suport DVD presencialment a la biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni, adjuntant la fitxa d’inscripció que es troba al final d’aquestes bases en format imprès. També es pot presentar qualsevol altra documentació que es consideri d’interès.

Jurat


El jurat estarà constituït per:· Paula Vallejo Gómez, celonina i gestora cultural, Llicenciada en Comunicació Audiovisual i en contacte amb projectes d'arts escèniques
·  Raül Giró Salvatierra, editor d’UABtv i realitzador.
·  Marta Casas Ayats, professora i directora de teatre. Cap d’estudis de l’escola de Teatre del Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni.
·  Alicia Moreno Pulido, directora de la Biblioteca l’Escorxador
·  Helena Peñarroja Llobera, tècnica de la Biblioteca l’Escorxador.
· I un tècnic/a de la Biblioteca municipal, que actuarà com a secretari/a


Valoració de les obres. Discrecionalitat del jurat


El jurat estarà format per persones relacionades professionalment amb el cinema i la cultura. El jurat valorarà les obres tenint en compte la narrativa audiovisual (capacitat d'explicar històries a través dels elements propis del cinema: direcció, muntatge, il·luminació...), la qualitat del guió, l’originalitat, la qualitat de la filmació i la interpretació dels actors. 

Pel que fa a la valoració de les obres i, derivat del caràcter no quantificable de totes les característiques, tot allò que no estigui previst en aquestes bases pot ser resolt de forma motivada per acord del jurat. La secretària del jurat aixecarà acta del resultat emès.

Lliurament dels premis


El nom dels guanyadors/es i el lliurament de premis es durà a terme en un acte a la Biblioteca l’Escorxador durant la Festa Major de Sant Celoni. El dia i l’hora es concretarà quan s’aproximi la data i es comunicarà a tots els participants. Aquests hauran d’assistir a l’acte i, en el cas que no puguin venir, hauran d’enviar algun representant. 

Drets de propietat de les obres


La participació al concurs VaDeCurts suposa per a la persona autora de l’obra guanyadora:· L’adquisició gratuïta, per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, dels drets d'exhibició, reproducció i comunicació pública de l'obra.

· La cessió, no exclusiva, a l’Ajuntament de Sant Celoni dels drets d’explotació de l’obra seleccionada, concretament els referits a reproducció, distribució i comunicació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. 

· Així mateix la persona guanyadora del concurs cedeix el dret de transformació de l’obra, que s’entén exclusivament per al disseny d’edicions municipals de qualsevol mena; si fos el cas, se’l consultaria prèviament. 

· La persona guanyadora haurà d’informar, en les actuacions de difusió de l’obra, que aquesta ha estat guardonada amb el premi del Concurs VaDeCurts.

L’Ajuntament es compromet a informar, en totes les reproduccions i actuacions de difusió, sobre l’autoria de l’obra.

Acceptació de les bases

El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.


  

Comentaris